چت

فرزاد جانانی

آهن آلات رحمان جانانی&شرکت فولاد گستر جانانی

74%
جزئیات...

اعلام موجودی فرزاد جانانی (آهن آلات رحمان جانانی&شرکت فولاد گستر جانانی) - 14403

سیم و سایر مفتول ها
18 اردیبهشت، 1402 11 ماه پیش

اعلام موجودی سیم و سایر مفتول ها 18 اردیبهشت (کد : 58570)

سیم ۱/۵و۲/۵میهن‌نور‌تهران۴۲/۵۰۰ت

پروفیل
18 اردیبهشت، 1402 11 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل 18 اردیبهشت (کد : 58569)

سه پری ۴و۵ اهنی ۳۴/۰۰۰ت

پروفیل
18 اردیبهشت، 1402 11 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل 18 اردیبهشت (کد : 58567)

پروفیل فولاد مهر سهند تبریز۴۱/۵۰۰ت

ناودانی
18 اردیبهشت، 1402 11 ماه پیش

اعلام موجودی ناودانی 18 اردیبهشت (کد : 58566)

ناودانی نمره ۸ نصر تبریز وزن ۲۸کیلویی۹۹۰/۰۰۰تناودانی نمره ۸ ناب تبریز۴۰کیلو سنگین وزن۱/۵۰۰/۰۰۰تناودانی نمره ۱۰ نصر تبریز(۳۴کیلوی۱/۴۳۵/۰۰۰تناودانی نمره ۱۰ سنگین وزن(۵۰کیلویی) ۱۹/۷۰/۰۰۰تناودانی نمره۱۴ ناب تبریز سنگین وزن ۲/۷۱۰/۰۰۰ت

نبشی
18 اردیبهشت، 1402 11 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 18 اردیبهشت (کد : 58565)

نبشی نمره ۳درجه یک‌شکفته مشهد۸کیلویی ۳۴/۰۰۰تنبشی ۳ درجه یک‌شکفته مشهد ۶کیلویی ۳۷/۵۰۰تنبشی نمره ۴سبک وزن ۹/۵کیلویی)۳۴/۰۰۰تنبشی نمره ۴ سنگین وزن ناب تبریز (۱۵کیلویی)۲۹/۰۰۰تنبشی نمره ۵ ناب تبریز۲۹/۰۰۰تنبشی ۵سبگ گوشت ۳ (۱۱کیلویی۳۳/۵۰۰تنبشی نمره ۶ناب تبریز ۲۸/۷۰۰تنبشی نمره ۸ آریان فولاد مخصوص آسانسور۳۱/۰۰۰تنبشی نمره ۱۰ آریان فولاد مخصوص آسانسور ۳۱/۰۰۰تنبشی برش شده ۳۳/۷۵۰ت

تولیدات و مصنوعات فلزی
18 اردیبهشت، 1402 11 ماه پیش

اعلام موجودی تولیدات و مصنوعات فلزی 18 اردیبهشت (کد : 58564)

صفحه ستون کاویان اصفهان۴۲/۷۰۰تصفحه ستون فولاد گیلان۳۸/۹۰۰تورق و اتصالات برش شده ۴۲/۰۰۰ت

تیرآهن
18 اردیبهشت، 1402 11 ماه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 18 اردیبهشت (کد : 58563)

تیر۱۴ اصفهان۵/۲۸۰/۰۰۰تتیر ۱۴ بناب ۴/۲۰۰/۰۰۰ت (سنگین وزن ۱۳۴کیلویی)تیرآهن ۱۶ اصفهان ۶/۳۰۰/۰۰۰تتیر ۱۸ اصفهان۷/۹۴۰/۰۰۰تتیر۲۰ اصفهان۹/۴۶۰/۰۰۰تتیر۲۲ اصفهان۱۰/۸۹۰/۰۰۰تتیر۲۴ اصفهان ۱۲/۴۳۰/۰۰۰تتیر۲۷ اصفهان۱۴/۹۰۰/۰۰۰ت

تولیدات و مصنوعات فلزی
18 اردیبهشت، 1402 11 ماه پیش

اعلام موجودی تولیدات و مصنوعات فلزی 18 اردیبهشت (کد : 58562)

خاموت اماده ۳۱/۰۰۰ت

میلگرد
18 اردیبهشت، 1402 11 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 18 اردیبهشت (کد : 58561)

شرایط فروش :فروش فقط نقدی میلگرد نمره ۱۴ الی ۲۵ شاهین بناب ۲۸/۳۰۰تمیلگرد‌نمره ۱۰و۱۲ شاهین بناب ۲۸/۶۰۰تمیلگرد‌نمره ۸شاهین بناب ۲۸/۹۰۰ت

تیرآهن
25 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 25 دی (کد : 53762)

۱۴۰۱/۱۰/۲۵شرایط فروش :فروش فقط نقدی میلگرد نمره ۱۴ الی ۲۵ شاهین بناب۲۱/۰۰۰تمیلگرد‌نمره ۱۰و۱۲ شاهین بناب ۲۱/۳۰۰تمیلگرد‌نمره ۸شاهین بناب ۲۱/۶۰۰تخاموت اماده ۲۲/۳۵۰تتیر ۱۴ بناب۱۳۰کیلویی ۳/۲۰۰/۰۰۰تتیر۱۴ اصفهان سنگین ‌وزن‌۱۵۵کیلویی۴/۵۵۰/۰۰۰تتیر۱۴ اصفهان سبک‌وزن ۱۳۰کیلویی۴/۳۵۰/۰۰۰تتیر۱۶ اصفهان سنگین وزن ۱۹۲کیلویی ۴/۵۴۰/۰۰۰تتیر۱۶ اصفهان ۱۷۰کیلویی ۴/۴۳۰/۰۰۰تتیر ۱۸ اصفهان سنگین وزن ۲۳۰کیلویی۵/۴۹۵/۰۰۰تتیر۱۸ اصفهان سبک ۲۱۰کیلویی ۵/۳۳۰/۰۰۰تتیر۲۰ اصفهان۶/۸۹۵/۰۰۰تتیر۲۲ اصفهان ۷/۸۹۰/۰۰۰تتیر۲۴ اصفهان ۹/۳۹۵/۰۰۰تتیر۲۷ اصفهان۱۰/۷۲۰/۰۰۰تصفحه ستون کاویان اصفهان ۳۰/۳۰۰تصفحه ستون فولاد گیلان ۲۹/۸۰۰تورق و اتصالات برش شده ۳۰/۳۰۰تنبشی نمره ۳درجه یک‌شکفته مشهد۸کیلویی ۲۵/۰۰۰تنبشی ۳ درجه یک‌شکفته مشهد ۶کیلویی ۲۶/۰۰۰تنبشی نمره ۴سبک وزن ۹/۵کیلویی)۲۵/۰۰۰تنبشی نمره ۴ سنگین وزن ناب تبریز (۱۵کیلویی)۲۵/۰۰۰تنبشی نمره ۵ ناب تبریز۲۳/۷۰۰تنبشی ۵سبگ گوشت ۳ (زیر ۱۲کیلو)۲۵/۸۰۰تنبشی نمره ۶ناب تبریز ۲۴/۳۰۰تنبشی نمره ۸ آریان فولاد مخصوص آسانسور ۲۴/۷۰۰تنبشی نمره ۱۰ آریان فولاد مخصوص آسانسور ۲۴/۷۰۰تنبشی برش شده ۲۵/۸۰۰تناودانی نمره ۸ نصر تبریز۷۳۰/۰۰۰تناودانی نمره ۸ ناب تبریز سنگین وزن۱/۰۶۵/۰۰۰تناودانی نمره ۱۰ نصر تبریز(۳۴کیلویی۹۳۵/۰۰۰تناودانی نمره ۱۰ سنگین وزن(۵۰کیلویی) ۱/۳۳۵/۰۰۰تناودانی نمره۱۴ ناب تبریز سنگین وزن ۱/۵۵۵/۰۰۰تپروفیل فولاد مهر سهند تبریز۲۹/۸۰۰تتسمه ۳و۴و۵ فابریک فی ۲۶/۳۰۰تسه پری ۴و۵ اهنی ۲۵/۳۰۰تسیم ۱/۵و۲/۵میهن‌نور‌تهران۳۲/۰۰۰ت🔥تخفیفات ویژه جهت همکاران محترم و کارگاههای تیرچه بلوک سنتی و صنعتی 🔥جهت اطلاع دقیق از قیمت لحظه ای و تخفیفات بدلیل نوسانات تماس بگیرید 0912 874 00700912 238 48000918 974 6000 0918 875 5703‏https://t.me/ironjanani

میلگرد
25 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 25 دی (کد : 53761)

۱۴۰۱/۱۰/۲۵شرایط فروش :فروش فقط نقدی میلگرد نمره ۱۴ الی ۲۵ شاهین بناب۲۱/۰۰۰تمیلگرد‌نمره ۱۰و۱۲ شاهین بناب ۲۱/۳۰۰تمیلگرد‌نمره ۸شاهین بناب ۲۱/۶۰۰تخاموت اماده ۲۲/۳۵۰تتیر ۱۴ بناب۱۳۰کیلویی ۳/۲۰۰/۰۰۰تتیر۱۴ اصفهان سنگین ‌وزن‌۱۵۵کیلویی۴/۵۵۰/۰۰۰تتیر۱۴ اصفهان سبک‌وزن ۱۳۰کیلویی۴/۳۵۰/۰۰۰تتیر۱۶ اصفهان سنگین وزن ۱۹۲کیلویی ۴/۵۴۰/۰۰۰تتیر۱۶ اصفهان ۱۷۰کیلویی ۴/۴۳۰/۰۰۰تتیر ۱۸ اصفهان سنگین وزن ۲۳۰کیلویی۵/۴۹۵/۰۰۰تتیر۱۸ اصفهان سبک ۲۱۰کیلویی ۵/۳۳۰/۰۰۰تتیر۲۰ اصفهان۶/۸۹۵/۰۰۰تتیر۲۲ اصفهان ۷/۸۹۰/۰۰۰تتیر۲۴ اصفهان ۹/۳۹۵/۰۰۰تتیر۲۷ اصفهان۱۰/۷۲۰/۰۰۰تصفحه ستون کاویان اصفهان ۳۰/۳۰۰تصفحه ستون فولاد گیلان ۲۹/۸۰۰تورق و اتصالات برش شده ۳۰/۳۰۰تنبشی نمره ۳درجه یک‌شکفته مشهد۸کیلویی ۲۵/۰۰۰تنبشی ۳ درجه یک‌شکفته مشهد ۶کیلویی ۲۶/۰۰۰تنبشی نمره ۴سبک وزن ۹/۵کیلویی)۲۵/۰۰۰تنبشی نمره ۴ سنگین وزن ناب تبریز (۱۵کیلویی)۲۵/۰۰۰تنبشی نمره ۵ ناب تبریز۲۳/۷۰۰تنبشی ۵سبگ گوشت ۳ (زیر ۱۲کیلو)۲۵/۸۰۰تنبشی نمره ۶ناب تبریز ۲۴/۳۰۰تنبشی نمره ۸ آریان فولاد مخصوص آسانسور ۲۴/۷۰۰تنبشی نمره ۱۰ آریان فولاد مخصوص آسانسور ۲۴/۷۰۰تنبشی برش شده ۲۵/۸۰۰تناودانی نمره ۸ نصر تبریز۷۳۰/۰۰۰تناودانی نمره ۸ ناب تبریز سنگین وزن۱/۰۶۵/۰۰۰تناودانی نمره ۱۰ نصر تبریز(۳۴کیلویی۹۳۵/۰۰۰تناودانی نمره ۱۰ سنگین وزن(۵۰کیلویی) ۱/۳۳۵/۰۰۰تناودانی نمره۱۴ ناب تبریز سنگین وزن ۱/۵۵۵/۰۰۰تپروفیل فولاد مهر سهند تبریز۲۹/۸۰۰تتسمه ۳و۴و۵ فابریک فی ۲۶/۳۰۰تسه پری ۴و۵ اهنی ۲۵/۳۰۰تسیم ۱/۵و۲/۵میهن‌نور‌تهران۳۲/۰۰۰ت🔥تخفیفات ویژه جهت همکاران محترم و کارگاههای تیرچه بلوک سنتی و صنعتی 🔥جهت اطلاع دقیق از قیمت لحظه ای و تخفیفات بدلیل نوسانات تماس بگیرید 0912 874 00700912 238 48000918 974 6000 0918 875 5703‏https://t.me/ironjanani

تیرآهن
24 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 24 دی (کد : 53575)

۱۴۰۱/۱۰/۲۴شرایط فروش :فروش فقط نقدی میلگرد افزایش تیراهن افزایشنبشی ورق افزایشمیلگرد نمره ۱۴ الی ۲۵ شاهین بناب۲۱/۰۰۰تمیلگرد‌نمره ۱۰و۱۲ شاهین بناب ۲۱/۳۰۰تمیلگرد‌نمره ۸شاهین بناب ۲۱/۶۰۰تخاموت اماده ۲۲/۳۵۰تتیر ۱۴ بناب۱۳۰کیلویی ۳/۲۰۰/۰۰۰تتیر۱۴ اصفهان سنگین ‌وزن‌۱۵۵کیلویی۴/۵۵۰/۰۰۰تتیر۱۴ اصفهان سبک‌وزن ۱۳۰کیلویی۴/۳۵۰/۰۰۰تتیر۱۶ اصفهان سنگین وزن ۱۹۲کیلویی ۴/۵۴۰/۰۰۰تتیر۱۶ اصفهان ۱۷۰کیلویی ۴/۴۳۰/۰۰۰تتیر ۱۸ اصفهان سنگین وزن ۲۳۰کیلویی۵/۴۹۵/۰۰۰تتیر۱۸ اصفهان سبک ۲۱۰کیلویی ۵/۳۳۰/۰۰۰تتیر۲۰ اصفهان۶/۸۹۵/۰۰۰تتیر۲۲ اصفهان ۷/۸۹۰/۰۰۰تتیر۲۴ اصفهان ۹/۳۹۵/۰۰۰تتیر۲۷ اصفهان۱۰/۷۲۰/۰۰۰تصفحه ستون کاویان اصفهان ۳۰/۳۰۰تصفحه ستون فولاد گیلان ۲۹/۸۰۰تورق و اتصالات برش شده ۳۰/۳۰۰تنبشی نمره ۳درجه یک‌شکفته مشهد۸کیلویی ۲۵/۰۰۰تنبشی ۳ درجه یک‌شکفته مشهد ۶کیلویی ۲۶/۰۰۰تنبشی نمره ۴سبک وزن ۹/۵کیلویی)۲۵/۰۰۰تنبشی نمره ۴ سنگین وزن ناب تبریز (۱۵کیلویی)۲۵/۰۰۰تنبشی نمره ۵ ناب تبریز۲۳/۷۰۰تنبشی ۵سبگ گوشت ۳ (زیر ۱۲کیلو)۲۵/۸۰۰تنبشی نمره ۶ناب تبریز ۲۴/۳۰۰تنبشی نمره ۸ آریان فولاد مخصوص آسانسور ۲۴/۷۰۰تنبشی نمره ۱۰ آریان فولاد مخصوص آسانسور ۲۴/۷۰۰تنبشی برش شده ۲۵/۸۰۰تناودانی نمره ۸ نصر تبریز۷۳۰/۰۰۰تناودانی نمره ۸ ناب تبریز سنگین وزن۱/۰۶۵/۰۰۰تناودانی نمره ۱۰ نصر تبریز(۳۴کیلویی۹۳۵/۰۰۰تناودانی نمره ۱۰ سنگین وزن(۵۰کیلویی) ۱/۳۳۵/۰۰۰تناودانی نمره۱۴ ناب تبریز سنگین وزن ۱/۵۵۵/۰۰۰تپروفیل فولاد مهر سهند تبریز۲۹/۸۰۰تتسمه ۳و۴و۵ فابریک فی ۲۶/۳۰۰تسه پری ۴و۵ اهنی ۲۵/۳۰۰تسیم ۱/۵و۲/۵میهن‌نور‌تهران۳۲/۰۰۰ت🔥تخفیفات ویژه جهت همکاران محترم و کارگاههای تیرچه بلوک سنتی و صنعتی 🔥جهت اطلاع دقیق از قیمت لحظه ای و تخفیفات بدلیل نوسانات تماس بگیرید 0912 874 00700912 238 48000918 974 6000 0918 875 5703‏https://t.me/ironjanani

پروفیل
21 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار پروفیل 21 آبان (کد : 48105)

پروفیل فولاد مهر سهند تبریز ۲۴/۵۰۰ت سه پری ۴و۵ اهنی ۲۱/۸۰۰ت سیم ۱/۵و۲/۵میهن‌نور‌تهران۲۸/۵۰۰ت

ورق گرم (سیاه)
21 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 21 آبان (کد : 48104)

تسمه ۳و۴و۵ فابریک فی ۲۲/۵۰۰ت

ناودانی
21 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار ناودانی 21 آبان (کد : 48103)

ناودانی نمره ۸ نصر تبریز۷۹۰/۰۰۰ت ناودانی نمره ۸ ناب تبریز سنگین وزن ۹۱۵/۰۰۰ت ناودانی نمره ۱۰ نصر تبریز(۳۴کیلویی) ۹۳۸/۰۰۰ت ناودانی نمره ۱۰ سنگین وزن(۵۰کیلویی) ۱/۳۳۲/۰۰۰ت ناودانی نمره۱۴ ناب تبریز سنگین وزن ۱/۵۹۴/۰۰۰ت

نبشی
21 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار نبشی 21 آبان (کد : 48102)

نبشی نمره ۳درجه یک‌شکفته مشهد۸کیلویی ۲۲/۸۰۰ت نبشی ۳ درجه یک‌شکفته مشهد ۶کیلویی ۲۳/۵۰۰ت نبشی نمره ۴سبک وزن ۹/۵کیلویی)۲۲/۸۰۰ت نبشی نمره ۴ سنگین وزن ناب تبریز (۱۵کیلویی)۲۱/۰۰۰ت نبشی نمره ۵ ناب تبریز۲۰/۵۰۰ت نبشی ۵سبگ گوشت ۳ (زیر ۱۲کیلو)۲۱/۰۰۰ت نبشی نمره ۶ناب تبریز ۲۰/۰۰۰ت نبشی نمره ۸ آریان فولاد مخصوص آسانسور ۲۰/۹۰۰ت نبشی نمره ۱۰ آریان فولاد مخصوص آسانسور ۲۰/۹۰۰ت نبشی برش شده ۲۲/۸۰۰ت

ورق گرم (سیاه)
21 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 21 آبان (کد : 48101)

صفحه ستون کاویان اصفهان ۲۷/۳۵۰ت صفحه ستون فولاد گیلان ۲۶/۵۰۰ت ورق و اتصالات برش شده ۲۷/۱۰۰ت

تیرآهن
21 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 21 آبان (کد : 48099)

تیر ۱۴ بناب۱۳۰کیلویی ۲/۴۷۰/۰۰۰ت تیر۱۴ اصفهان سنگین ‌وزن‌۱۵۵کیلویی۳/۲۹۰/۰۰۰ت تیر۱۴ اصفهان سبک‌وزن ۱۳۰کیلویی۳/۱۸۵/۰۰۰ت تیر۱۶ اصفهان سنگین وزن ۱۹۲کیلویی ۳/۸۳۰/۰۰۰ت تیر۱۶ اصفهان ۱۷۰کیلویی ۳/۷۳۰/۰۰۰ت تیر ۱۸ اصفهان سنگین وزن ۲۳۰کیلویی۴/۶۴۰/۰۰۰ت تیر۱۸ اصفهان سبک ۲۱۰کیلویی ۴/۵۳۰/۰۰۰ت تیر۲۰ اصفهان۵/۹۹۰/۰۰۰ت تیر۲۲ اصفهان ۶/۸۴۰/۰۰۰ت تیر۲۴ اصفهان ۸/۴۹۰/۰۰۰ت تیر۲۷ اصفهان۹/۹۹۰/۰۰۰ت

میلگرد
21 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 21 آبان (کد : 48097)

میلگرد نمره ۱۴ الی ۲۵ شاهین بناب۱۷/۰۰۰ت میلگرد‌نمره ۱۰و۱۲ شاهین بناب ۱۷/۳۰۰ت میلگرد‌نمره ۸شاهین بناب ۱۷/۶۰۰ت میلگرد نمره ۱۴ (۱۳/۵کیلویی)و ۱۶ ظفر بناب(۱۷/۵کیلویی) سبک‌وزن ۱۸/۰۰۰ت میلگرد نمره ۸ ظفر بناب سیک‌وزن (۴/۱۰۰کیلویی)۱۸/۷۰۰ت خاموت آماده سایزهای مختلف میلگرد ۱۰شاهین بناب۱۹/۰۰۰ت میلگرد حرارتی فوق کششی ۶/۵ (RST34)ابهر ۲۲/۰۰۰ت

×