چت

علوی (هویزه) - 14393

نام :

علوی

نام تجاری :

هویزه

کد کاربری :

f24-14393

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

انجام پروژه های عمرانی و ساختمان سازی .

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن

مشخصات:

انجام پروژه های عمرانی و ساختمان سازی

دسته محصول :

میلگرد

مشخصات:

انجام پروژه های عمرانی و ساختمان سازی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

ساخت و ساز

×