چت

نوین صنعت فراسو

آقای قربانی

44%
جزئیات...

اعلام موجودی نوین صنعت فراسو (آقای قربانی) - 14309

میلگرد کلاف
09 مهر، 1401 1 سال پیش

صورت بار میلگرد کلاف 09 مهر (کد : 45060)

کلاف سایزهای 5/5 - 6/5 - 4.80 - 4.70 کارخانه های ذوب،ابهر،نطنز و ...

×