شرکت صدرا پروفیل تهران (محمد تقی میرزا رسولی) - 1425

شرکت صدرا پروفیل تهران

محمد تقی میرزا رسولی

44%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت صدرا پروفیل تهران

نام مدیر عامل :

محمد تقی میرزا رسولی

کد کاربری :

f24-1425

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02187724
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

قوطی و پروفیل

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران دفتر مرکزی خیابان ولیعصر بالاتر از بهشتی

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 87724

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

×