آهن آلات کریمی (ابراهیم کریمی ) - 1403

آهن آلات کریمی

ابراهیم کریمی

34%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن آلات کریمی

نام مدیر عامل :

ابراهیم کریمی

کد کاربری :

f24-1403

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166313287 ، 02166207736
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

پروفیل

مشخصات:

پروفیل قوطی

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

×