چت

سیروس میثمی (خدمات مهندسی) - 13938

نام :

سیروس میثمی

نام تجاری :

خدمات مهندسی

کد کاربری :

f24-13938

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

sm خدمات مهندسی و راه اندازی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،بناب

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

خدمات مهندسی و راه اندازی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

طراحی صنعتی

مشخصات:

خدمات مهندسی و راه اندازی

×