چت

پرتو‌گران صنعت خیام - 13844

نام شرکت :

پرتو‌گران صنعت خیام

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-13844

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

partogaransanaatkhayam

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان رضوئ ،نيشابور

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×