آگهی های خرید احمدی - 13735

تیرآهن (IPE)
21 آبان، 1401 7 ماه پیش

خریدار تیراهن

تیر سایز 14 و 16 سنگین یک ظرفیت خریداریم.

تیرآهن (IPE)
09 شهریور، 1401 9 ماه پیش

خرید تیرآهن

تیر 14 سنگین ظرفیت با قیمت خیلی مناسب خریداریم.

تیرآهن (IPE)
29 خرداد، 1401 12 ماه پیش

خریدار تیر آهن 14 و 22

خریدار تیر آهن 14 سبک 1 بسته و 14 سنگین 3 بسته و 22 یک بسته هستیم.

×