آگهی های خرید حیدری - 13728

تجهیزات و ماشین آلات
28 خرداد، 1401 12 ماه پیش

خرید دستگاه نقطه جوش و دستگاه پرس ضربه ای

دستگاه نقطه جوش که ورق ۴ تا ۵ میل جوش بده و دستگاه پرس ضربه ای ۳۰ تن تا ۵۰ تن (ترجیحا ۴۰ تن) خریداریم.

×