قاسم رمضانی - 13694

نام :

قاسم رمضانی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13694

وب سایت :

https://www.keyhannavardco.ir/about

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

Ghassem Ramezani

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

قزوين ،قزوين کارخونه

آدرس دفتر :

تهران ،تهران

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

مشخصات:

https://www.keyhannavardco.ir/about

×