احمد منظمی

ایران ماگما

61%
جزئیات...

اعلام موجودی احمد منظمی (ایران ماگما) - 13658

مواد اولیه خام
23 خرداد، 1401 10 ماه پیش

صورت بار مواد اولیه خام 11 خرداد (کد : 40482)

آروند معدن فروش سنگ فلورین سیصد تن فلورین عیار بالا واقع در استان مازندران ، آماده بارگیری در جامبو بگ به فروش میرسد . قیمت درب معدن تنی 8.500.000 تومان

×