چت

اعلام موجودی احمد منظمی (ایران ماگما) - 13658

مواد معدنی
23 خرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار مواد اولیه خام 11 خرداد (کد : 40482)

آروند معدن فروش سنگ فلورین سیصد تن فلورین عیار بالا واقع در استان مازندران ، آماده بارگیری در جامبو بگ به فروش میرسد . قیمت درب معدن تنی 8.500.000 تومان

×