حسین ابراهیمی (ساخت و ساز) - 13645

حسین ابراهیمی

ساخت و ساز

37%
جزئیات...
نام :

حسین ابراهیمی

نام تجاری :

ساخت و ساز

کد کاربری :

f24-13645

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ساخت و ساز

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

كرمان ،رفسنجان

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

ساخت و ساز

×