چت

بهروز یارلو (برشکاری سیروس) - 13640

بهروز یارلو

برشکاری سیروس

44%
جزئیات...
نام :

بهروز یارلو

نام تجاری :

برشکاری سیروس

کد کاربری :

f24-13640

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 02166673233
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

برشکاری سیروس

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

مشخصات:

66673233

×