چت

آگهی های خرید رضا عباس زاده (شخم ابزار) - 13618

ورق گرم (سیاه)
23 بهمن، 1401 1 سال پیش

خریدار تسمه

خریدار تسمه با عرض 20 و ضخامت 8 - 10 -12 -15 به میزان 1 ظرفیت هستیم.

ورق گرم (سیاه)
22 آذر، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه از 2 میل تا 12 میل ابعاد 1/5 در 6 مجموعا 2 ظرفیت خریداریم.

ورق گرم (سیاه) ورق روغنی (سرد)
07 آذر، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق گرم و روغنی

خریدار ورق گرم و روغنی سایز 1ضخامت 20 میل یک میزان می باشیم.

ورق روغنی (سرد)
05 خرداد، 1401 2 سال پیش

خرید ورق روغنی

حدود 5 تن ورق روغنی سایز 1 و 1/25 و 1/5 و 2 خریدارم .

×