مردان شاهی - 13608

نام :

مردان شاهی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13608

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02166131130
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

لوله اسپیرال

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سایر لوله ها

مشخصات:

لوله اسپیرال

×