چت

عباس مالکی (قطعات کارخانه اسفالت) - 13602

عباس مالکی

قطعات کارخانه اسفالت

49%
جزئیات...
نام :

عباس مالکی

نام تجاری :

قطعات کارخانه اسفالت

کد کاربری :

f24-13602

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

کارگاه ذوب فلزات

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

البرز ،کرج

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

کارگاه ذوب فلزات

×