چت

علی سعادت زاده (آسمان الکترونیک) - 13564

علی سعادت زاده

آسمان الکترونیک

44%
جزئیات...
نام :

علی سعادت زاده

نام تجاری :

آسمان الکترونیک

کد کاربری :

f24-13564

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آسمان الکترونیک فروشگاه لوازم و ملزومات برقی ارومیه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان غربي ،اروميه آسمان الکترونیک فروشگاه لوازم و ملزومات برقی ارومیه

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

خدمات

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

آسمان الکترونیک فروشگاه لوازم و ملزومات برقی ارومیه

×