شرکت (شرکت) - 13557

نام شرکت :

شرکت

نام مدیر عامل :

شرکت

کد کاربری :

f24-13557

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تامین مواد اولیه فروالیاژ فروسیلیس،فروسیلیکومنگنز،فرومنگنز،فروکروم،فروفسفر،گرافیت پر و کم سولفور،گرافیت خشک و چرب،شمش چدن با کیفیت بالا

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان دروازه شیراز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

مشخصات:

آراز اکسیر نقش جهان تامین فرو آلیاژها