گسترش ذوب رادمان سپهر (بهرامی) - 13543

گسترش ذوب رادمان سپهر

بهرامی

54%
جزئیات...
نام شرکت :

گسترش ذوب رادمان سپهر

نام مدیر عامل :

بهرامی

کد کاربری :

f24-13543

وب سایت :

https://t.me/fooladvaragh_bahrami

ایمیل :

-

تلفن : 03191007075 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

شرکت گسترش ذوب رادمان سپهر فروش ورق فولاد مبارکه، اکسین و کاویان (رول و شیت) در ایران مجوز رسمی از سازمان امور مالیاتی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان شیخ صدوق شمالی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×