چت

سپهر مهدور (سوله ساز) - 13489

نام :

سپهر مهدور

نام تجاری :

سوله ساز

کد کاربری :

f24-13489

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

سوله ساز

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

ارائه خدمات

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×