ابتکار سوله سپاهان

37%
جزئیات...

آگهی های خرید ابتکار سوله سپاهان - 13486

ورق گرم (سیاه)
25 آبان، 1401 7 ماه پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق گرم با ضخامت های 6 و 8 و10 و15 به صورت LC هستیم.

×