امیررضا الهوردیزاده (سازه های صفا) - 13426

امیررضا الهوردیزاده

سازه های صفا

30%
جزئیات...
نام :

امیررضا الهوردیزاده

نام تجاری :

سازه های صفا

کد کاربری :

f24-13426

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

مرکزي ،ساوه

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×