مسعود امینی (سازه پیشگام مدیسه) - 13366

مسعود امینی

سازه پیشگام مدیسه

44%
جزئیات...
نام :

مسعود امینی

نام تجاری :

سازه پیشگام مدیسه

کد کاربری :

f24-13366

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03131322006
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

سازه پیشگام مدیسه تولید انواع کرکره و لوله و پروفیل . بازرگانی ورق گرم و گالوانیزه و رنگی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

مشخصات:

سازه پیشگام مدیسه تولید انواع کرکره و لوله و پروفیل . بازرگانی ورق گرم و گالوانیزه و رنگی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×