حسین سلمانی (نوین ایرانیان) - 13340

حسین سلمانی

نوین ایرانیان

44%
جزئیات...
نام :

حسین سلمانی

نام تجاری :

نوین ایرانیان

کد کاربری :

f24-13340

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

نوین ایرانیان

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

×