چت

تراب زاده (fodex) - 13278

نام :

تراب زاده

نام تجاری :

fodex

کد کاربری :

f24-13278

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

fodex صادرات به ازبکستان

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان شرقي ،تبريز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد معدنی

×