آگهی های خرید صمدی (زرین جک) - 13265

لوله مانیسمان
05 اسفند، 1400 2 سال پیش

خریدار لوله مانیسمان

خریدار لوله مانیسمان با ضخامت 4 و قطر 272 *225 به مقدار نیم متر هستیم.

×