چت

آی تک (اسماعیل عصاری) - 13254

نام شرکت :

آی تک

نام مدیر عامل :

اسماعیل عصاری

کد کاربری :

f24-13254

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

آی تک تامین کننده تیر آهن و میلگرد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان جنوبي ،طبس

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

تیرآهن

×