مقصودی

اصفهان رول

44%
جزئیات...

آگهی های خرید مقصودی (اصفهان رول) - 13184

ورق گرم (سیاه)
23 بهمن، 1400 1 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق گرم 8 میل عرض 150 به میزان 10 تن هستیم.

×