مقصودی (اصفهان رول) - 13184

مقصودی

اصفهان رول

44%
جزئیات...
نام :

مقصودی

نام تجاری :

اصفهان رول

کد کاربری :

f24-13184

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آهن و فولاد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×