آگهی های خرید ماهور ورق (رحیمی) - 13172

ورق گرم (سیاه)
25 بهمن، 1400 1 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق گرم سایز 3 و 4 و 5 و 6 عرض 1500 به شرط سلامت از هر کدام یک ظرفیت هستیم.

×