چت

نیکنام فلز قرن

نیکنام فلز قرن

55%
جزئیات...

اعلام موجودی نیکنام فلز قرن (نیکنام فلز قرن) - 13145

فلزات آلیاژی
28 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 28 بهمن (کد : 104924)

فروش انواع فولادهای آلیاژی شرکت نیکنام فلز تامین کننده اصلی میلگرد ck45 یزدی در بازار آهن شاد آباد تهران آدرس : تهران بازار آهن شاد آباد بلوک مرداد شمالی 021-66673223 02166673224 09123832891 09105050675

فلزات آلیاژی
03 دی، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 03 دی (کد : 96487)

فروش انواع فولادهای آلیاژی شرکت نیکنام فلز تامین کننده انواع فولاد های آلیاژی شامل MO40 , CK45, VCN150, SPK و انواع فولادهای گرمکار و سردکار آدرس : تهران بازار آهن شاد آباد 021-66673223 02166673224 09123832891 09105050675

فلزات آلیاژی
08 آذر، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد ck45 08 آذر (کد : 91932)

فروش انواع فولادهای آلیاژی شرکت نیکنام فلز تامین کننده انواع فولاد های آلیاژی شامل MO40 , CK45, VCN150, SPK و انواع فولادهای گرمکار و سردکار آدرس : تهران بازار آهن شاد آباد 021-66673223 02166673224 09123832891 09105050675

فلزات آلیاژی
06 آذر، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 06 آذر (کد : 91525)

فروش انواع فولادهای آلیاژی شرکت نیکنام فلز تامین کننده انواع فولاد های آلیاژی شامل MO40 , CK45, VCN150, SPK و انواع فولادهای گرمکار و سردکار آدرس : تهران بازار آهن شاد آباد 021-66673223 02166673224 09123832891 09105050675

فلزات آلیاژی
21 آبان، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 21 آبان (کد : 88317)

فروش انواع فولادهای آلیاژی شرکت نیکنام فلز تامین کننده انواع فولاد های آلیاژی شامل MO40 , CK45, VCN150, SPK و انواع فولادهای گرمکار و سردکار آدرس : تهران بازار آهن شاد آباد 021-66673223 02166673224 09123832891 09105050675

فلزات آلیاژی
16 فروردین، 1402 11 ماه پیش

فروش انواع فولادهای آلیاژی 16 فروردین (کد : 56705)

شرکت نیکنام فلز تامین کننده انواع فولاد های آلیاژی شامل MO40 , CK45, VCN150, VCN200, SPK و انواع فولادهای گرمکار و سردکار تلفن : 02166630844 09123832891 09105050675

فلزات آلیاژی
14 اسفند، 1401 12 ماه پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی ck45 mo40 vcn 06 اسفند (کد : 55846)

شرکت نیکنام فلز تامین کننده انواع فولاد های آلیاژی شامل MO40 , CK45, VCN150, VCN200, SPK و انواع فولادهای گرمکار و سردکار تلفن : 02166630844 09123832891 09105050675

فلزات آلیاژی
25 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 11 بهمن (کد : 55051)

شرکت نیکنام فلز تامین کننده انواع فولاد های آلیاژی شامل MO40 , CK45, VCN150, VCN200, SPK و انواع فولادهای گرمکار و سردکار تلفن : 02166630844 09123832891

استیل
22 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار استیل 04 اسفند (کد : 37308)

نیکنام قرن تامین کننده انواع محصولات آلومنیوم انواع ورق آلیاژی انواع ورق استیل انواع ورق های فولادی گرم و سرد

فلزات آلیاژی
22 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار فلزات آلیاژی 04 اسفند (کد : 37307)

نیکنام قرن تامین کننده انواع محصولات آلومنیوم انواع ورق آلیاژی انواع ورق استیل انواع ورق های فولادی گرم و سرد

فلزات غیر آهنی
22 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار سایر فلزات 04 اسفند (کد : 37306)

نیکنام قرن تامین کننده انواع محصولات آلومنیوم انواع ورق آلیاژی انواع ورق استیل انواع ورق های فولادی گرم و سرد

ورق گرم (سیاه)
22 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 04 اسفند (کد : 37305)

نیکنام قرن تامین کننده انواع محصولات آلومنیوم انواع ورق آلیاژی انواع ورق استیل انواع ورق های فولادی گرم و سرد

استیل
24 بهمن، 1400 2 سال پیش

صورت بار استیل 24 بهمن (کد : 36802)

نیکنام قرن تامین کننده انواع محصولات آلومنیوم انواع ورق آلیاژی انواع ورق استیل انواع ورق های فولادی گرم و سرد

ورق گرم (سیاه)
24 بهمن، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 24 بهمن (کد : 36801)

نیکنام قرن تامین کننده انواع محصولات آلومنیوم انواع ورق آلیاژی انواع ورق استیل انواع ورق های فولادی گرم و سرد

فلزات آلیاژی
24 بهمن، 1400 2 سال پیش

صورت بار فلزات آلیاژی 24 بهمن (کد : 36800)

نیکنام قرن تامین کننده انواع محصولات آلومنیوم انواع ورق آلیاژی انواع ورق استیل انواع ورق های فولادی گرم و سرد

فلزات غیر آهنی
24 بهمن، 1400 2 سال پیش

صورت بار سایر فلزات 24 بهمن (کد : 36799)

نیکنام قرن تامین کننده انواع محصولات آلومنیوم انواع ورق آلیاژی انواع ورق استیل انواع ورق های فولادی گرم و سرد

×