چت

سامان فولاد گستر جم

سید علیرضا آقامیرزاده

54%
جزئیات...

اعلام موجودی سامان فولاد گستر جم (سید علیرضا آقامیرزاده) - 13112

مواد معدنی
10 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 10 بهمن (کد : 55016)

موجودی امروز اسفنجی توسعه گلگهر به قیمت فروش بورس ۲ هزار تن مدارک مورد نیاز درخواست به توسعه گلگهر پروانه ذوب گواهی ارزش افزوده آخرین روزنامه رسمی

پروفیل
25 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل 11 بهمن (کد : 36316)

سامان فولاد بازرگانی و صادرات . میلگرد و پروفیل و تیر آهن قوطی و پروفیل تامین ورق روغنی مبارکه https://samanfoolad.com/

میلگرد
25 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 11 بهمن (کد : 36315)

سامان فولاد بازرگانی و صادرات . میلگرد و پروفیل و تیر آهن قوطی و پروفیل تامین ورق روغنی مبارکه https://samanfoolad.com/

ورق روغنی (سرد)
25 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 11 بهمن (کد : 36314)

سامان فولاد بازرگانی و صادرات . میلگرد و پروفیل و تیر آهن قوطی و پروفیل تامین ورق روغنی مبارکه https://samanfoolad.com/

میلگرد کلاف
11 بهمن، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد کلاف 11 بهمن (کد : 36296)

صادرات کلاف

میلگرد
11 بهمن، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 11 بهمن (کد : 36295)

صادرات میلگرد

×