فولاد ايران اصفهان - 13111

فولاد ايران اصفهان

49%
جزئیات...
نام شرکت :

فولاد ايران اصفهان

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-13111

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1375

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

عرضه کننده انواع فولادهای آلیاژی، فلزات رنگی، لوله گوشتدار،صیقلی، چهارپهلو،تسمه آهنی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،نجف آباد

تلفن :

09190410146

توضیحات :

عرضه کننده انواع فولادهای آلیاژی،فلزات رنگی،لوله گوشتدار،صیقلی،چهارپهلو،تسمه آهنی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

فلزات آلیاژی

دسته محصول :

فلزات غیر آهنی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

عرضه کننده انواع فولادهای آلیاژی،فلزات رنگی،لوله گوشتدار،صیقلی،چهارپهلو،تسمه آهنی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

×