چت

آذین تهویه پارسیان

مهدی زمانی

50%
جزئیات...

آگهی های خرید آذین تهویه پارسیان (مهدی زمانی) - 13097

ورق گالوانیزه
09 آذر، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق گالوانیزه

خریدار ورق گالوانیزه ۵۰ و ۶۰ کاشان با ابعاد ۱ * ۲ از هرکدام ۲ تن هستیم.

ورق گالوانیزه
09 بهمن، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گالوانیزه 50 و 60

خریدار ورق گالوانیزه 50 و 60 کاشان با ابعاد 1 * 2 از هرکدام 2 تن هستیم.

ورق گرم (سیاه)
09 بهمن، 1400 2 سال پیش

خرید ورق سیاه 2

خریدار ورق سیاه 2 میل ابعاد 1 * 2 به مقدار 3 تن هستیم.

×