چت

آذین تهویه پارسیان (مهدی زمانی) - 13097

آذین تهویه پارسیان

مهدی زمانی

50%
جزئیات...
نام شرکت :

آذین تهویه پارسیان

نام مدیر عامل :

مهدی زمانی

کد کاربری :

f24-13097

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

آذین تهویه پارسیان ساخت انواع تهویه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه

مشخصات:

ساخت انواع تهویه

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

مشخصات:

ساخت انواع تهویه

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

آذین تهویه پارسیان ساخت انواع تهویه

×