چت

سلمان هوشیار

ماشین سازی هوشیار

50%
جزئیات...

آگهی های خرید سلمان هوشیار (ماشین سازی هوشیار) - 13096

لوله صنعتی
09 بهمن، 1400 2 سال پیش

خریدار لو له درز مخفی

خریدار لو له درز مخفی با دهنه 180 سانت به ضخامت 20 میل به مقدار 12 متر هستیم.

×