نام شرکت :

تلاش گران فولاد آریا

نام مدیر عامل :

آقای رحیمی

کد کاربری :

f24-13091

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03152421873 ، 03152425481 ، 03152425482 ،
شناسه ملی :

14000049680

سال آغاز فعالیت :

1400

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

1490

توضیحات :

تلاش گران فولاد آریا تهیه انواع ورق های فولاد مبارکه، سبا ،اکسین ،کاویان ،فولاد غرب ،هفت الماس، تاراز و... فروش پروفیل 90*90 و 80*40 و انواع پروفیل Z

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،مبارکه خیابان . شهید ان ضیایی.

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

03152421873

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق اسید شویی

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

مشخصات محصول :

﷽ تهیه انواع ورق های فولاد مبارکه، سبا ،اکسین ،کاویان ،فولاد غرب ،هفت الماس، تاراز و... فروش پروفیل 90*90 و 80*40 و انواع پروفیل Z

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی تلاش گران فولاد آریا

مشاهده بیشتر

درخواست خرید تلاش گران فولاد آریا

مشاهده بیشتر