چت

وحید افضلی

گسترش تجهیز نوید اسپادانا

44%
جزئیات...

اعلام موجودی وحید افضلی (گسترش تجهیز نوید اسپادانا) - 13075

تجهیزات و ماشین آلات
05 بهمن، 1400 2 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات 05 بهمن (کد : 36025)

گسترش تجهیز نوید اسپادانا بازرگانی دستگاهها تجهیزات برقی و مکانیکی برای فولاد

×