صادقی

فولاد تجارت سيوان

54%
نام :

صادقی

نام تجاری :

فولاد تجارت سيوان

کد کاربری :

f24-13070

وب سایت :

https://t.me/FoladTejaratSivan

ایمیل :

-

تلفن : 02133566238 ، 02133566268
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

فولاد تجارت سيوان خرید و فروش و واردات انواع ورق گرم و روغنی و گالوانیزه در تهران و مبادی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی صادقی

مشاهده بیشتر