مسعود منتطری

پروفیل آلومنیوم

48%
نام :

مسعود منتطری

نام تجاری :

پروفیل آلومنیوم

کد کاربری :

f24-13068

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید و فروش پروفیل آلومنیوم دولت آباد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان خرید و فروش پروفیل آلومنیوم دولت آباد

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سایر فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

خرید و فروش پروفیل آلومنیوم

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی مسعود منتطری

مشاهده بیشتر