چت

مسعود منتطری (پروفیل آلومنیوم) - 13068

مسعود منتطری

پروفیل آلومنیوم

44%
جزئیات...
نام :

مسعود منتطری

نام تجاری :

پروفیل آلومنیوم

کد کاربری :

f24-13068

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید و فروش پروفیل آلومنیوم دولت آباد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان خرید و فروش پروفیل آلومنیوم دولت آباد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات غیر آهنی

مشخصات:

خرید و فروش پروفیل آلومنیوم

×