چت

سمیرا علیپور (کیهان سازه) - 13060

نام :

سمیرا علیپور

نام تجاری :

کیهان سازه

کد کاربری :

f24-13060

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

کیهان سازه افزودنی های بتن، مواد شیمیایی، آب بندی شیمی سازه آرمانی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان رضوئ ،مشهد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد معدنی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

کیهان سازه افزودنی های بتن، مواد شیمیایی، آب بندی شیمی سازه آرمانی

×