آگهی های خرید ملک زاده - 13043

میلگرد کلاف
29 دی، 1400 1 سال پیش

خریدار کلاف صادراتی

خریدار کلاف صادراتی 5.5 و 6.5 استاندارد 1006 و کلاف 8 استاندارد 1008 2ظرفیت

×