نام :

حسین کرمی

نام تجاری :

همراه فلز آسیا

کد کاربری :

f24-13017

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02179217
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

همراه فلز آسیا تامین انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران پاسدارن، عابدین زاده، پلاک ۲۳

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

02179217

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

همراه فلز آسیا تامین انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

همراه فلز آسیا تامین انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

همراه فلز آسیا تامین انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه

فایل های ضمیمه :