چت

حسین کرمی (همراه فلز آسیا) - 13017

نام :

حسین کرمی

نام تجاری :

همراه فلز آسیا

کد کاربری :

f24-13017

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 02179217
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

همراه فلز آسیا تامین انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران پاسدارن، عابدین زاده، پلاک ۲۳

تلفن :

02179217

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه

مشخصات:

همراه فلز آسیا تامین انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

مشخصات:

همراه فلز آسیا تامین انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

مشخصات:

همراه فلز آسیا تامین انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه

×