ابولفضل عابدی

گروه صنعتی جنوب اصفهان

49%
نام :

ابولفضل عابدی

نام تجاری :

گروه صنعتی جنوب اصفهان

کد کاربری :

f24-13000

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خرید دستگاه گیوتین

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید ابولفضل عابدی

مشاهده بیشتر