امید یگانه (پروشات) - 12982

امید یگانه

پروشات

44%
جزئیات...
نام :

امید یگانه

نام تجاری :

پروشات

کد کاربری :

f24-12982

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

پروشات تولید فیلتر صنعتی.

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

تولید فیلتر صنعتی

×