چت

اعلام موجودی فرهاد لطیفی - 12961

تیرآهن هاش
20 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن هاش (H) 15 دی (کد : 35098)

تیر آهن نرمال اصفهان تیر آهن ۱۴ ۴تن و ۲۰۰ کیلو گرم ۴تا ۸متر تیر آهن ۱۶ ۳۲۰۰ کیلو گرم ۴تا۶متر تیرآهن ۱۸ ۲۲۰۰ کیلو گرم ۵تا ۷متر محل : کرمانشاه

×