چت

دهقانی (پویا لوله زاینده رود) - 12943

دهقانی

پویا لوله زاینده رود

51%
جزئیات...
نام :

دهقانی

نام تجاری :

پویا لوله زاینده رود

کد کاربری :

f24-12943

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

6209697976

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

پویا لوله زاینده رود

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله صنعتی

مشخصات:

پویا لوله زاینده رود

×