دهقانی

پویا لوله زاینده رود

55%
نام :

دهقانی

نام تجاری :

پویا لوله زاینده رود

کد کاربری :

f24-12943

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

6209697976

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

پویا لوله زاینده رود

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله صنعتی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

پویا لوله زاینده رود

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید دهقانی

مشاهده بیشتر