چت

ثناالله براهویی (سندبلاست ورنگ) - 12938

ثناالله براهویی

سندبلاست ورنگ

50%
جزئیات...
نام :

ثناالله براهویی

نام تجاری :

سندبلاست ورنگ

کد کاربری :

f24-12938

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

سندبلاست ورنگ

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

سيستان وبلوچستان ،زاهدان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

سندبلاست ورنگ

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

-(سندبلاست ورنگ)

×