مریم صادقی (تولید قطعات صنعتی) - 12928

مریم صادقی

تولید قطعات صنعتی

44%
جزئیات...
نام :

مریم صادقی

نام تجاری :

تولید قطعات صنعتی

کد کاربری :

f24-12928

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تولید قطعات صنعتی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

مشخصات:

قطعات صنعتی و خودرویی

×