سهیلا چگینی (شرکت کیان الماس الموت) - 12911

سهیلا چگینی

شرکت کیان الماس الموت

44%
جزئیات...
نام :

سهیلا چگینی

نام تجاری :

شرکت کیان الماس الموت

کد کاربری :

f24-12911

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

شرکت کیان الماس الموت

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

قزوين ،قزوين

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

تولید انواع کارتون . جعبه میوه و ...

×